RAZISKAVE


ZADNJA poročila EU komisije o vplivih hidrauličnega drobljenja  

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/studies 

http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/fracking 


OSNUTEK porocila o crpanju plina in nafte iz skrilavca na okolje

http://www.europarl.europa.eu/osnutek porocila skrilavec 
 

Hydraulic Fracturing and Water Resources: Separating the Frack from the Fiction

http://www.pacinst.org/reports/fracking/full_report

http://frack.skytruth.org/frackfinder - Zračni posnetki vrtin