10. 5. 2015

Martina Piskač

V prostorih ARSO (Agencije Republike Slovenije za okolje) je potekala ustna obravnava med civilnimi iniciativami in Petrolom Geoterm o postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje rafinerije plina. Posneli smo komentarje predstavnikov civilnih iniciativ, direktor Petrola Geoterm pa nam je podal samo izjavo. Na vprašanja ni hotel odgovarjati, ker niso bila predvidena. Tudi predstavniki ARSO pred kamero niso želeli.

Posnetek na spodnji povezavi:

http://za-misli.si/subkultura/2277-petrol-geoterm-in-civilne-iniciative